zpátky na výpis

Dny ředitelského volna

VYHLÁŠENÍ DNE ŘEDITELSKÉHO VOLNA – budova ŠKVOREC

Vážení rodiče, v souladu s §24 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb. v pl. znění o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a provozně technických důvodů dny ředitelského volna na dny 25.6., 26.6. a 27.6. 2019 - pouze pro budovu ve Škvorci.

Škola – budova Škvorec bude v tento den uzavřena, školní družina ani školní výdejna nejsou v provozu, vysvědčení bude předáno v pátek 28.6. malou slavností.

                v budově Třebohostice bude provoz zachován včetně školní družiny i výdejny.

Žáci a zákonní zástupci jsou o této skutečnosti informováni prostřednictvím žákovských knížek, vývěskou školy a webovými stránkami školy.

Udělení ředitelského volna z výše uvedených důvodů bylo uděleno po projednání se zřizovatelem školy.

Děkujeme za pochopení, Mgr. Marcela Šeblová, ředitelka školy