zpátky na výpis

CESTA k informacím

„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“

Zdroj: https://citaty.net/temata/vedeni_1/
„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“

Zdroj: https://citaty.net/temata/vedeni_1/
„Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností.“

Zdroj: https://citaty.net/temata/vedeni_1/

"Moudrost je cesta, kterou lidská duše jde za svou dokonalostí. A to je možné dvěma způsoby: věděním a činností."

V úterý 5.3. navštívili naši školu doktorandi z VŠCHT v Praze. Žákům 7. až 9. ročníku ukázali, jak se dají čistit odpadní vody tak, aby z nich byla voda pitná. A tak si děti spolu s nimi prošly celý proces od zachytávání hrubého znečištění na česlech přes filtraci, koagulaci a následné čištění v tzv. iontoměničích. Celý proces čištění pak byl zakončen postupy, kterými lze odstranit i bakteriální znečištění. Závěrečná část hodiny byla zaměřená na proces rozpadu plastů, kovů a skla v přírodě a na možné postupy jejich recyklace. Při správných odpovědích na podkládané dotazy dostávali žáci drobné dárky.

V tomto školním roce to byl další "výlet" do oblasti vědy žáků naší školy. Začali jsme komentovaným promítáním filmu Jurský park paleontologem z Př F UK. Pokračovali jsme pak návštěvou Technického muzea v Praze zaměřenou na chemii v běžném životě. Následovala návštěva v depozitáři Národního muzea, kde jsme měli možnost seznámit se s prací paleontologů a dotknout se i exponátů, které jsou jinak součástí trvalých výstav v budově na Václavském náměstí.   Mgr. J.Horníčková